ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Velkommen

Jeg bestreber meg på å gjøre mitt ytterste for alle mine klienter. De skal kunne stole på at jeg bidrar med et høyt faglig og etisk nivå på en slik måte at deres rettssikkerhet ivaretas på en god måte.

Jeg tilbyr hovedsakelig advokattjenester knyttet til straffesaker på fornærmedes side, samt at jeg har bred erfaring i tvisteløsning og prosedyre innen fagfelt som barnefordeling- og barnevernssaker.

Mitt hovedfokus er rettet mot oppdrag som bistandsadvokat i voldtektssaker og saker hvor kvinnen har vært utsatt for vold fra en nærstående person, det være seg ektefelle eller samboer.

Jeg vektlegger en grundig saksbehandling og håndtering av de oppdrag jeg påtar meg, hvor jeg har fokus på de juridiske temaer samtidig som jeg verdsetter ivaretakelsen av klienten på det mellommenneskelige plan høyt.

Dette innebærer blant annet at jeg ser det som viktig at det settes av tilstrekkelig tid til å drøfte sakens ulike sider nøye med klienten på alle trinn i prosessen. Jeg er av den oppfatning at det i visse type saker er av stor betydning for utfallet at advokaten på et tidlig tidspunkt er kjent med alle detaljer og fakta i saken. Dette vil høyne kvaliteten på presentasjonen av de relevante bevis for retten og således bidra til en høyere grad av rettssikkerhet for klienten.

Advokatfirmaet Trine Rjukan
Rosenkrantz gate 10
0159 OSLO
Tlf: 98 62 65 20

5 siste nyhetsartikler

Dagbladet 27.03.09
Groveste voldtektssaken politiet har sett

VG 27.03.09
Småbarnsfar tiltalt for fem voldtekter og overfall

Dagbladet 28.02.09
- Jeg ble voldtatt på McDonalds

VG 24.03.09
Tilkjent erstatning etter 32 år

Dagbladet 24.02.09
Kvinne (45) fikk erstatning etter voldtekt i 1977


Nyhetsarkiv

Kronikker