ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Kompetanseområder

Jeg er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo. Mine spesialfag fra universitetet er kvinnerett, barnerett, kriminologi og internasjonale menneskerettigheter.

Min avsluttende spesialfagsoppgave omhandlet domstolenes holdninger til voldtektsofre i et historisk perspektiv.

I studietiden jobbet jeg ved Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) med saker som blant annet berørte vold- og mishandling av kvinner, menneskehandel og søknader om billighetserstatning.

I tillegg har jeg bred erfaring med barnefordeling- og barnevernssaker, samt arbeidsrettssaker på arbeidstakersiden.

Jeg samarbeider med Oslo krisesenter og voldtektsmottaket ved Oslo legevakt.