ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Opphold på særskilt grunnlag

Det finnes særskilte regler for kvinner med oppholdstillatelse med bakgrunn i familiegjenforening og som er utsatt for vold i ekteskapet.

Dersom man er utsatt for fysisk og/ eller psykisk mishandling fra ektefellen, kan man få opphold på humanitært grunnlag dersom man velger å bryte ut av det voldelige familieforholdet. Man må da sannsynliggjøre voldshandlingene gjennom en politiforklaring.

Man kan ha krav på advokatbistand betalt av det offentlige i straffesaken, men som utgangspunkt ikke i saken som omhandler søknad om opphold.

Reglene om opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel praktiseres liberalt av myndighetene, men dessverre er det ikke alltid denne hovedregelen følges.

For mer informasjon og bistand i saker av denne typen, kan jeg yte god faglig og personlig hjelp.