ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Priser

Mitt firma er underlagt Advokatforeningens Regler om god advokatskikk, og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Honorarberegningen vil i utgangspunktet alltid være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Veiledende timepris ligger i området kroner 1000-1200 eksklusiv 25 % mva varierende ut i fra sakens kompleksitet og art.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegning i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

 I en del sakstyper kan advokatbistanden dekkes helt eller delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjem- og innboforsikringer.