ADVOKATFIRMAET

TRINE RJUKAN

Straffesaker

Jeg påtar meg oppdrag som forsvarer i mange type straffesaker, men med ett viktig unntak: jeg  påtar meg aldri å representere siktede eller tiltalte i sedelighetssaker, herunder voldtektssaker og seksuelle overgrep mot barn.

I straffesaker hvor det er tatt ut tiltale vil det i de aller fleste tilfeller være det offentlige som dekker utgiftene til advokat. Dette er alltid tilfellet ved varetektsfengsling.

Jeg har erfaring innen flere deler av straffesaksfeltet og påtar meg her oppdrag som innebærer prosedyre for domstolene.